Obecní knihovna Citice
Naposledy aktualizováno: 2.6.2020

K návšt?v? Vás zve

Obecní knihovna Citice

on-line katalogem knih

 

https://citice-katalog.mksokolov.cz

 

 Knihovna nabízí všem p?íchozím p?t po?íta?ů s p?ipojením na internet zdarma.

Knihovna je pravideln? otev?ena

 v úterý a ve st?edu od 15,00 do 18,00 hod. 

v prostorách bývalé dolní školy u fotbalového h?išt?.